Sisseastujale: lähemalt FEAST testidest

Seoses sisseastumisperioodiga on mitmetel kandidaatidel tekkinud küsimusi FEAST testile registreerumise kohta. 

FEAST test on kaheosaline arvutipõhine kutsesobivustest, mis on kohustuslik ainult lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatele. FEAST testi sooritamise aeg edastatakse kandidaadile SAISi vahendusel. Kandidaat ei pea ise eraldi akadeemia kodulehel testile registreeruma ega registreerimislehte täitma. Sisseastujal piisab õigel ajal akadeemia Ülenurme õppehoonesse kohaletulekust (kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument).

Testi toimumise päeval võtab teid vastu testi administraator, kes juhendab teid kogu päeva jooksul ja selgitab ka kõike, mida on vaja teada enne reaalselt testiga alustamist. 

FEAST testide eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, erinevate ülesannete üheaegne sooritamine, ruumiline taju, püsivus, keskendumisvõime jm. Samuti sisaldab pakett inglise keele oskuse testi.             

FEAST testide paketist saab lähemalt lugeda: www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale/uldandmed/feast-test.