2018. aastal toimub Eestis üleeuroopaline EURASHE konverents

Üleeuroopaline kutseõppealase kõrghariduse katusorganisatsioon EURASHE korraldab iga-aastaseid konverentse, mis aitavad kaasa Euroopa professionaalse kõrghariduse arengule. Meil on hea meel teatada, et 28. vastav konverents toimub 2018. aastal Eestis ja selle eestvedajaks on Rakenduskõgkoolide Rektorite Nõukogu.

EURASHE konverentsil osalevad delegaadid nii Euroopast kui ka mujalt, konverents toob kokku institutsioonide juhid, kõrghariduse valdkonna töötajad, poliitikud, teadlased ja üliõpilased.

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) peamiseks eesmärgiks on kaitsta kutseõppealase kõrghariduse pakkumisele orienteeritud kõrgkoolide huve, järjekindlalt rõhutada kutsekõrghariduse tähtsust ning pidevalt parandada pakutava hariduse taset. Kutsekõrghariduse huvide kajastamiseks Euroopas teostab EURASHE antud sektoriga seonduvaid analüüse, uurimusi, konverentse ning seminare. Lisaks nõustab EURASHE Euroopa Komisjoni, Hariduse ja Kultuuri Direktoraati ning on esindatud Bologna koostöögrupi nõukogus.

EURASHE liikmed on kutseõppealased koolid, rakenduskõrgkoolid ning riiklike ja valdkondlike kõrgkoolide ühendused.

Täpsem info konverentsi kohta lisandub lehele www.rkrn.ee