EURASHE 20. aastakonverents14.-15. oktoober toimub Tallinnas Euroopa Kõrghariduse Institutsioonide Ühenduse EURASHE 20.aastakonverents. Konverentsi korraldab Mainori Kõrgkool koostöös Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga.

Rohkem infot EURASHE kodulehelt.

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) asustati 1990. aastal Patrases, Kreekas ning tegutseb vastavalt Belgia seadustele rahvusvahelise mittetulundusühinguna. EURASHE peakorter asub Brüsselis.

EURASHE peamiseks eesmärgiks on kaitsta kutseõppealase kõrghariduse pakkumisele orienteeritud kõrgkoolide huve, järjekindlalt rõhutada kutsekõrghariduse tähtsust ning pidevalt parandada pakutava hariduse taset.