Tutvu rakenduskõrghariduse ja Eesti Lennuakadeemiaga koolilõpetaja erilehe kaudu!

Täna, 30. mail ilmus Postimehe vahel erileht, mis tutvustab rakenduskõrghariduse eeliseid ja tugevusi ning Eesti rakenduskõrgkoole just nende üliõpilaste ja vilistlaste silmade läbi.

Rakenduskõrgkoolide erilehe online-versiooniga saab tutvuda siin.

Eesti Lennuakadeemia rektor ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees Jaan Tamm tõi välja peamised rakenduskõrghariduse eelised tudengi vaatevinklist:
  • õpingute ajal saab põhjaliku ülevaate tööandjatest;
  • praktikutest õppejõudude (sageli vilistlaste) kaudu saab tulevane töö tuttavaks;
  • praktika ajal või lõputööd tehes leitakse tihti juba tulevane töö;
  • lõpetaja on valmis kohe tööturule siirduma, õpingute jooksul on oskused ja teadmised omandatud ja praktikas järele proovitud.

Eesti Lennuakadeemia plussidena tõid üliõpilased välja kokkuhoidva koolipere, unikaalsed erialad ja võimaluse juba õpingute ajal lennunduses töökoht leida. "Mulle meeldib lennuakadeemia juba seetõttu, et tegu on väikese kooliga – kõik tunnevad kõiki, õppejõud ja töötajad on omad ning kui abi vaja, siis seda ka alati saab. Siin kuulud lennunduse kogukonda, kus inimesi ühendavad ühesugused huvid ja soov lennunduse tulevikku kujundada. ELA pakub tohutult variante juba õpingute ajal end näidata ja silma paista, et pärast kooli lõppu oleks paremad võimalused erialast tööd leida," selgitas lennundusettevõtte käitamise eriala tudeng Hellika Järvala põhjuseid, miks just lennuakadeemiasse õppima tulla.