Sellel aastal tähistatakse Erasmuse programmi juubelit Euroopas ja Eesti Lennuakadeemias

2017. aastal tähistatakse üle Euroopa 30 aasta möödumist Erasmuse programmi sünnist. Selle aja jooksul on programmiga liitunud 33 riiki, õpirännetes osalenud üle nelja miljoni inimese ning Erasmusest on saanud Erasmus+. Eesti Lennuakadeemia liitus Erasmuse programmiga 2007. aastal ja tähistab seega samuti juubelit – täitunud on kümme edukat aastat projektis osalemist.

Esimesed kaks üliõpilast ja üks õppejõud läksid õpirändele 2008. a kevadel ning sama aasta sügisel võeti vastu ka esimesed väliskülalisüliõpilased. 2017. a aprillikuu seisuga on õpirändes osalenud juba üle 100 akadeemia üliõpilase ning õpirändel käinud tudengite osakaal kogu üliõpilaskonnast on õppeaasta lõikes ületanud 5% künnise (näiteks 2015/16. õppeaastal õppis akadeemias 256 üliõpilast ning õpirändel käidi 13 korral). Võrreldes teiste Eesti kõrgkoolidega on akadeemia üliõpilaste õpirände aktiivsuse osas hoidnud stabiilset 5.-8. kohta.  

Seoses Eesti Lennuakadeemia Erasmuse programmi juubeliga korraldame ka viktoriini, millele õigesti vastanute vahel loosime 12. mail välja võitja, kes saab Erasmus+ ja akadeemia ühise kingituse.

OSALEN VIKTORIINIS

Eesti Lennuakadeemia on olnud atraktiivne sihtkoht ka väliskülalisüliõpilastele. 2008. aastast 2017. aasta kevadeni on akadeemias õppimas käinud 110 väliskülalisüliõpilast. Vaieldamatult on akadeemia olnud populaarseimaks valikuks Hollandi üliõpilastele (28), järgnevad Poola (24), Türgi (19) ja Slovakkia (16). Ingliskeelseid õppeaineid pakutakse igal õppeaastal vähemalt 60 ainepunkti mahus. Kokkuvõttes on akadeemia võõrustanud aga enam väliskülalisüliõpilasi, kui ise oma tudengeid õpirändele saatnud. 

Ka õppejõud ja tugipersonal on programmi toetusi selle võimaluste piires kasutanud ning ühtekokku on toetatud 46 õpirännet, mis on toimunud eesmärgiga läbi viia õppetööd või osaleda koolitusel. Viimastel aastatel oleme Erasmuse toel arendanud ka välisekspertide kaasamist õppetöösse. Igal aastal käib akadeemias väliskülalisloenguid pidamas keskmiselt 4-6 õppejõudu

Kümne aasta jooksul on akadeemia sõlminud Erasmuse programmi raames koostöölepped 18 partnerkõrgkooliga 16 Euroopa riigis, sh Belgias ja Poolas kahe kõrgkooliga.   

Loe Erasmuse programmi, Erasmuse lugude ja toimuvate sündmuste kohta täpsemalt:

Akadeemias tähistatakse Erasmuse juubeliaastat septembris. Sellekohast infot jagatakse jooksvalt!