Erasmusega väliskõrgkoolis õppimiseks esita taotlus 15. märtsiks

Erasmus+ õpirände programmiga saavad lennuakadeemia tudengid õpingute ajal maksimaalselt 12 kuu jooksul:

  • väliskõrgkoolis õppida
  • välismaal praktikat teha;
  • äsjalõpetantute praktikat teha;
  • kõike seda teha (näiteks esmalt 5 kuud õppida, siis 4 kuud välispraktikal käia ja pärast lõpetamist veel 3 kuud äsjalõpetanute praktikat teha).

15. märtsini saab esitada Erasmus+ toetuste taotlusi väliskõrgkoolis õppimiseks! Taotlus ja vabas vormis motivatsioonikiri tuleb esitada nii 2017/2018. õa sügis- kui kevadsemestri välisõpinguteks. Välispraktika toetuste vastuvõtt toimub aastaringselt.

Õpinguteks mõnes meie välispartnerkõrgkoolis on ette nähtud 3-12 kuud ja praktika sooritamiseks Euroopa riikides/partnerkõrgkoolis 2-12 kuud. Sõltuvalt sihtriigist katab Erasmus+ toetus valdavalt kõik kulud, kuid siiski tuleb arvestada sellega, et elukallidus on riikides erinev ja veidi tuleb ka ise juurde panustada. Rohkem infot Erasmus+ kohta: lennuakadeemia.ee/tudengile/erasmus.

Pärast 15. märtsi toimuvad toetuse taotlejatega vabas vormis vestlused (vaadatakse üle huvipakkuvad koolid, õppeained ja õpingute kombineerimise võimalused). Kui toetusi jääb üle, siis korraldatakse sügisel lisakonkurss.

Akadeemial on hetkeseisuga 18 partnerkõrgkooli 16 Euroopa riigis.

Mõned soovitused erialade kaupa:

  • lennuliiklusteenindus: Prantsusmaa, Holland, Leedu, Slovakkia;
  • lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine: Hispaania, Bulgaaria, Holland, Leedu, Prantsusmaa, Soome;
  • õhusõiduki juhtimine: Holland, Prantsusmaa, Leedu, Slovakkia;
  • lennundusettevõtte käitamine: Holland, Iirimaa, Belgia, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Soome;
  • õhusõiduki ehitus ja hooldus: Iirimaa, Tšehhi, Bulgaaria, Holland, Leedu, Saksamaa.

Soovitused on vabatahtlikud ja informatiivsed ning tehtud lähtuvalt väliskõrgkoolide õppekavadest ja pakutavatest ainetest. Valiku teed aga lõpuks ikka Sina ise!

Abi võib olla ka juba Erasmust kasutanud ELA tudengite muljetest ja blogidest!

Taotluse ja motivatsioonikirja võib edastada e-postiga aadressil karine.mandel@eava.ee või viia ruumi B101.

Lisainfo:
Karine Mandel
Välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist