Väliskülalisüliõpilased teevad lennuakadeemias praktikat ja õpivad

Alanud semestril alustasid akadeemias külalisõpinguid kuus üliõpilast Leedust, Šveitsist ja Poolast. Augusti viimastel päevadel aga lõpetasid kolm Bulgaaria väliskülalisüliõpilast Erasmuse välispraktika, mis toimus akadeemia õppejõudude juhendamisel. 

Suvekuudel ei olnud lennuakadeemia üliõpilastest päris tühi – Bulgaaria praktikandid kirjutasid juulis ja augustis Tõnis Jürimäe, Mattias Kosemetsa ning Meelis Kooviti juhendamisel lennuliiklusteeninduse, õhusõiduki ehituse ning õhusõiduki juhtimisega seotud uurimistöid. Lisamaterjali saadi lennuakadeemia raamatukogust, kus ligikaudu 95% õppekirjandusest on ingliskeelne. Praktikad lõppesid augusti viimastel päevadel.

Sügissemestrist asusid lennuakadeemiasse õppima kolme partnerkõrgkooli tudengid, kellest osa õpib bakalaureuse- ja osa magistritasemel. Üliõpilased on lennuakadeemiasse hästi sisse elanud, aktiivselt osaletakse üliõpilasesinduse korraldatud tudengiüritustel ning oma kooli ja koduriigi lennundusharidust tutvustavate ettekannetega esinetakse ka 14. septembril lennuakadeemias Erasmuse programmi 30. juubeliaasta tähistamiseks toimuval üritusel International Day.