Enim sisseastumisavaldusi on esitatud õhusõiduki juhtimise erialale

1. juuli seisuga on Eesti Lennuakadeemias enim sisseastumisavaldusi esitatud õhusõiduki juhtimise erialale, täpsemalt 9,4 avaldust kohale. Suurt huvi on üles näidatud ka õhusõiduki hoolduse eriala vastu, kus tänaseks on 61 vastuvõtukomisjoni töötaja poolt kinnitatud avaldust.

Tänavu on Eesti Lennuakadeemia viiele erialale esitatud avaldusi juba üle 300. Kandideerijate arv kindlasti tõuseb, sest avaldusi saab esitada veel nädal aega, täpsemalt 8. juulini. Eelmise aasta avalduste arv kokku oli 509.

Lisaks eelpool mainitud erialadele õpetatakse Lennuakadeemias ka lennuliiklusteenindust, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamist ning lennundusettevõtte juhtimist. Viimati nimetatud eriala konkurss ühele kohale on tänase seisuga näiteks 5,9.

Käesoleval aastal on vastuvõtukatsete osas tehtud ka mõningaid muudatusi. Lennuliiklusteeninduse eriala puhul, mille konkurss hetkel on 7,5 inimest kohale, kutsutakse kirjalikule kutsesobivustestile pingerea alusel esimesed 60 kandidaati. Seejärel saavad 52 tudengikandidaati võimaluse teha arvutipõhise kutsesobivustesti FEAST, mille järel vaid 15 parimat kutsutakse individuaalsele vestlusele. Seejärel saadetakse Eesti Lennuakadeemia poolt 13 kandidaati tervisliku sobivuse kontrolli.

Õhusõiduki juhtimise eriala kirjalikule kutsesobivustestile lubatakse paremusjärjestuse alusel samuti kuni 60 kandidaati. Kirjalik kutsesobivustest, millega hinnatakse psühholoogilist võimekust, isiksuslikke omadusi ja kutsesobivust, toimub 12.07 või 13.07.2011 kell 10:00. Testi läbimine kestab umbes 7 tundi. Tervisliku sobivuse kontrollile lubatakse paremusjärjestuse alusel sarnaselt lennuliiklusteeninduse erialale kuni 13 kandidaati.

Mittekohustuslik infotund sisseastujatele toimub 11. juulil 2011. Sellele järgnevad vastuvõtukatsed ja meditsiiniline kontroll 12. juulist 1. augustini. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 3. augustil interneti-aadressil www.sais.ee