ELAs kaitsti esimesed magistritööd

Täna, 4. juunil kaitsesid Eesti Lennuakadeemia (ELA) tudengid Ragnar Pähn ja Kuldar Timmusk lennundustegevuse korralduse eriala magistritööd, olles seega esimesed ELA lõpetanud magistrid.

Ragnar Pähna magistritöö „Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise kutseala üliõpilaste kehalise võimekuse analüüs“ ja Kuldar Timmuski „Motiveerimise võimalused õhusõiduki hoolduses“ kanti ette  5liikmelise kaitsekomisjoni ees.

Kaitsekomisjoni esimehe Jaan Tamme, PhD sõnul olid mõlemad tööd väga huvitavad. „Kuna magistritööde kaitsmine toimus Eesti Lennuakadeemias esmakordselt, siis arvan, et kaitsmiskomisjon diskuteeris ja küsis nende tööde kaitsmisel rohkem,“ märkis Tamm. „Samas võin kindlalt öelda, et nii Pähn kui ka Timmusk väärivad oma kraadi.“

Pähn pidas magistriõpinguid ELAs loomulikuks jätkuks. „Peale rakenduskõrghariduse kättesaamist avati Lennuakadeemias just magistriõpe ja sinna astumine tundus loomulik,“ sõnas Pähn, kes hetkel doktorantuuri peale ei mõtle.  „Antud lõputöö teemat siiski lõpetanuks lugeda ei saa, sest seda kavatsen edasi uurida ja arendada,“ märkis ta tuleviku kohta.

Hetkel on Eesti Lennuakadeemia magistriõppe nimekirjas  7  tudengit.

Magistriõppe eesmärk on anda süsteemse lennuohutuse- ja inimtegurialane haridus, mis võimaldab erialaste õpingute jätkamist doktoriõppes ja töötamist lennunduse kõrgkvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel.