Lennundusettevõtte käitamise erialal on vabanenud riigieelarveline õppekoht

Seoses riigieelarvelise õppekoha vabanemisega lennundusettevõtte käitamise erialal kuulutame välja konkursi 2012. a RKT vabanenud kohale. 

Avaldused tuleb esitada Eesti Lennuakadeemia õppeosakonda hiljemalt 24. juuliks. 

Sobivad kandidaadid on 2014/2015. õppeaastal 3. kursusele õppima asuvad lennuakadeemia üliõpilased.

Pingerea koostamisel võetakse arvesse õppekava täitmise maht ja õpitulemused (kaalutud keskmine hinne).