ELA tunnustab tublimaid üliõpilasi - stipendiumikonkursside tulemused

Oktoobri alguses kuulutas Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i, Pühajärve, Panaviatic AS-i ja Tallinna Lennujaam AS-i stipendiumide eraldamiseks. Tulemused on selgunud ja stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia toimub täna õhtul, 14. novembril Eesti Lennuakadeemia poolt korraldataval iga-aastasel lennundusseminaril. 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ja välja antakse kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Stipendiumidele oli õigus kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. aasta üliõpilastel. Konkursile laekus 6 taotlust, mille hindamisel võeti aluseks üliõpilaste poolt saadetud avaldused, CV-d, õppetulemused ja esseed. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Mariliis Õun, kes kirjutas teemal Lennukaid ideid lennujuhtimise tulevikust ja Kristin Vodja, kelle töö kandis pealkirja Erialapraktika lennundusettevõttes: minu ootused ja kogemused“.

Üle mitme aasta anti sel semestril välja ka üks Pühajärve stipendium, mille väärtus on 640 eurot. Konkurss oli tihe (7 kandidaati) ning kandidaatidel tuli esitada avaldus, CV ning essee teemal "Õiglus ja õigus kõrghariduse omandamisel". Peale põhjalikku ja pikka kaalumist leidis stipendiumikomisjon, et võitjaks kuulutatakse 4. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilane Priit Karu.

Tallinna Lennujaam AS-i stipendiumid on mõeldud side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilastele üliõpilastele ning ühe stipendiumi suurus on 640 eurot. Konkursil kandideerimiseks oli vajalik esitada stipendiumitaotlus, CV ning essee, lisaks arvestati ka õppetulemusi. Kandideerijad oli ühtekokku 4 ning vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele eraldati stipendiumid lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele Dain Maano Muru, kes kirjutas teemal „Lennundusettevõtte juhtimise eriala jätkusuutlikkus“ ning side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise üliõpilasele Toivo Värbu, kelle esitatud essee kandis pealkirja „Tehnoloogilised arengusuunad lennunduses“.

Esimest korda anti välja ka kaks Panaviatic AS stipendiumit, mis on mõeldud õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vähemalt 2. aasta üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli üliõpilastel esitada avaldus, CV ja essee valitud teemal. Stipendiumikomisjon leidis, et 6 kandidaadist kirjutasid parimad esseed Priit Tänav ja Margus Sammelsaar, kes valisid mõlemad teemaks „Inseneri roll õhusõiduki hoolduses“ ning kes pälvivad kumbki 350 eurot.

2013/2014. õppeaasta sügissemestri ELA fondi stipendiumide kogumaht on 4120 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest! 

Täname ka sponsorite esindajaid Andres Taimlat Tallinna Lennujaamast, Üllar Salumäed Lennuliiklusteeninduse AS-ist ja Aleksei Kulakovskit Panaviatic AS-ist, kes stipendiumid üle andsid.

Eesti Lennuakadeemia     
Karine Mandel