ELA töötajad kaitsesid magistritöid

Sel aastal sai ELA kollektiiv juurde kaks magistrit - haridustehnoloog Lii Nuuti ja teabeosakonna juhataja Liis Linna. Mõlemad töötajad sidusid oma magistritöö teema Eesti Lennuakadeemiaga.

6. juunil kaitses Liis Linn Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis magistritöö "Sisekommunikatsiooni strateegia ja selle koostamise alused Eesti Lennuakadeemia administratiivpersonali näitel". Linna juhendajaks oli ELA asutajaliikme Otto Tauri tütar Tiiu Taur. Teabeosakonna juhataja käsitles oma töös strateegilise juhtimise aluseid ja sisekommunikatsiooni ning tegi töö praktilises osas teooriale ja analüüsile tuginedes ettepanekuid Lennuakadeemia kommunikatsioonistrateegiate väljaarendamiseks.

8. juunil kaitses Lii Nuut Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonnas infotehnoloogia erialal magistritöö  "Kvaliteetse e-kursuse koostamine ja läbiviimine süsteemihalduse kursuse näitel Eesti Lennuakadeemias". Töö juhendajaks oli Anne Villems. Sel kevadsemestril viis haridustehnoloog Lii Nuut Eesti Lennuakadeemias läbi ka õppetööd õppeaines "Süsteemihaldus".

Mõlemad värsked magistrikraadi omanikud töötavad Eesti Lennuakadeemias alates möödunud aastast.