Eesti Lennuakadeemiale omistati EKKA kvaliteedimärk

Pressiteade
30.06.2015

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas oma 2014. aasta veebruarikuu istungil otsuse akrediteerida Eesti Lennuakadeemia aastani 2021 kõrvaltingimusega teadus- ja arendustegevuse osas. 18. juuni 2015 istungil otsustas 
nõukogu, et lennuakadeemia on täitnud seotud kõrvaltingimuse ning omistas akadeemiale EKKA kvaliteedimärgi tähtajaga kuni 05.02.2021.

Kvaliteedimärk tõendab, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse. 

2014. aastal omistatud akrediteeringu kõrvaltingimuseks oli, et akadeemia esitab nõukogule tegevusplaani teadus- ja arendustegevuse ressursside hankimiseks, mis sisaldab mh meetmeid kõrgkooli teadus- ja arendustegevuse nähtavuse suurendamiseks nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt ning ülevaate meetmetest õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemiseks. 

Eesti Lennuakadeemia esitas nõukogule 05.02.2015 järgmised dokumendid: 1) Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu seatud kõrvaltingimuse täitmine 2) Eesti Lennuakadeemia teadus- ja arendustegevuse kord 3) Eesti Lennuakadeemia teadus- ja arendustegevuse tegevuskava aastaks 2014; 4) Eesti Lennuakadeemia 2014. a teadus- ja arendustegevuse tegevuskava hindamine. Täiendavalt esitas Eesti Lennuakadeemia 15.05.2015 nõukogule täpsustatud informatsiooni meetmetest õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemisel ning õppejõu eneseanalüüsi vormi. Nõukogu analüüsis esitatud materjale ning leidis, et Eesti Lennuakadeemia on kõrvaldanud nimetatud puudused ja täitnud nõukogu seatud kõrvaltingimuse.

Nõukogu otsustas soovitada Eesti Lennuakadeemial: 

  • teadus- ja arendustegevuse ning üliõpilaste juhendamise kompetentsi tõstmiseks pöörata enam tähelepanu akadeemiliste töötajate koolitusele koostöös ülikoolidega;
  • soodustada enam oma õppejõudude doktoriõpinguid ning
  • osaleda partnerina enam erinevates arendusuuringutes.  

Akadeemia institutsionaalse akrediteerimise aruande ja hindamisotsusega saab tutvuda siin