Eesti Lennuakadeemia tähistab 19. aastapäeva

Tuleva nädala reedel, 13. aprillil, täitub 19. aastat lennundusalasele rakenduskõrgharidusele aluse panekust. Seoses sellega toimub  20. aprillil kell 13.00 sünnipäevale pühendatud aktus, kus esinevad:

-  Eesti Lennuakadeemia rektor  Jaan Tamm tervituskõne ja ettekandega akadeemia asutamisloost ja kolledži algusajast;

-  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lektor kapten Mika Raudvassar ülevaatega sõjaeelse Eesti Õhukaitse Lennukoolist;

1993. aasta 13. aprillil kirjutasid peaminister Mart Laar, teede- ja sideminister Andi Meister ja riigisekretär Ülo Kaevats alla valitsuse määrusele Tartu Lennukolledži asutamise kohta. Sellel päeval on ka traditsiooniliselt akadeemia aastapäeva tähistatud. 7. juunil määrati Villu Mikita Tartu Lennukolledži rektoriks ning kinnitati käskkirjaga ajutine põhikiri. 14. juunil registreeriti kolledž uue õppesutusena Tartu Linnavalitsuses.

Alates 2008. aastast kannab kõrgkool Eesti Lennuakadeemia nime.