Eesti Lennuakadeemia pälvis SA Archimedese tunnustuse Koostöö kuldõun 2012

14.12.2012

Eile, 13. detsembril 2012 toimunud sihtasutuse Archimedes aastalõpuseminaril „Archimedes kiidab tegijat“ anti muuhulgas üle ka Koostöö kuldõuna auhinnad, mille vääriliseks tunnistati seekord ka Eesti Lennuakadeemia.

Auhinnaga avaldatakse tunnustust haridusalases rahvusvahelises koostöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutustele.

Eesti Lennuakadeemia tunnustamise taga on järjepidev töö rahvusvahelise koostöövõrgustiku arendamisel, partnerkõrgkoolidega suhete sõlmimisel ning väliskülalisüliõpilaste osalusprotsendi suurendamisel kooli üliõpilaskonnast. 

Mõned lennuakadeemia saavutused rahvusvahelise koostöö vallas

- Tänu mobiilsusprogrammidele on õpilastele tagatud võimalus õppida partnerkõrgkoolides, omandada rahvusvahelisi kontakte, saada praktilisi kogemusi ning luua potentsiaalseid töösuhteid praktikabaasidega.
- Mobiilsed üliõpilased on üks ELA visiitkaart. Välissemestril käinud üliõpilased toetavad väliskülalisüliõpilasi nende semestri vältel Eesti Lennuakadeemias.
- Rahvusvahelise koostöö jätkusuutlikkust ilmestab fakt, et hetkel on Eesti Lennuakadeemial 16 partnerkõrgkooli, 16-st lepingust 4 sõlmiti 2012. aastal.
- Akadeemia pakub olemasolevate partnerkõrgkoolide üliõpilastele kvaliteetset ingliskeelset õpet, häid õppetingimusi, kohanemistoetust ning paindlikke õppevorme (e-kursused).
- Akadeemia on osaline mitmetes silmapaistvates rahvusvahelise koostöö tegevustes: 2012. aastal Erasmus LLP Intensive Project LotSecil osalemine, lennundus- ja kosmosetööstuse seminaride korraldamine, ainsa organisatsioonina Eestis ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse organisatsioon) keeletaseme eksamite korraldamise õiguse omamine.

Auhinnale Koostöö kuldõun oodati kandideerima Euroopa elukestva õppe programmi ja Nordplus programmi raames toimunud koostöö tegijaid ning taotlusi hindas SA Archimedes juurde moodustatud žürii.