Eesti Lennuakadeemia ootab kandideerima lennunduse tulevikutegijaid

PRESSITEADE
25.06.2013   

Tänasest, 25. juunist kuni 3. juulini kestab vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia õppekohtadele. 

Vastuvõtt toimub viiel rakenduskõrghariduse erialal: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte käitamine, õhusõiduki ehitus ja hooldus.

„Rakenduskõrgharidus pakub üliõpilastele päevakohaseid teadmisi, palju praktikavõimalusi ja praktilisi tööoskusi ning seeläbi nende kui kõrgelt hinnatud ressursi nõutust muutuval tööjõuturul,“ selgitab rakenduskõrghariduse konkurentsieeliseid Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.

Sisseastumiseks on vaja kahte riigieksamit – üht reaalaine ja üht võõrkeele eksamit. Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialale kandideerijatel on lisaks vaja sooritada kutsesobivustestid, mis panevad proovile tudengikandidaatide psühholoogilise sobivuse ja võimed, mis tulevaste lennujuhtide ja pilootide töös olulised on.

Kandideerimine toimub paremusjärjestuse alusel sõltuvalt eksamitulemustest ja individuaalsest vestlusest ning lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialadel ka kutsesobivustestide tulemustest.

Kandideerida on võimalik www.sais.ee või akadeemia õppeosakonnas kohapeal.

Vastuvõtukomisjoni otsus sissesaanute kohta tehakse teatavaks 26. juulil 2013.