Eesti Lennuakadeemia aasta õppejõud 2012 on Heikki Tapani Keskikuru

19.12.2012

Eesti Lennuakadeemia tunnustab igal aastal üht silmapaistvamat õppejõudu. Eile pälvis aasta õppejõud 2012 tiitli
Heikki Tapani Keskikuru.

Palju õnne ja õppetööalaseid kordaminekuid kogu akadeemia poolt!

Heikki Tapani Keskikuru on ELA lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna lennujuhtimise instruktor ja lektor.

Aasta õppejõu tiitli näol on tegu kõrgeima tunnustusega akadeemia õppejõule, kes on oma tegevusega pälvinud üliõpilaste ja kaaskolleegide tähelepanu.

Lennuakadeemia aasta õppejõud on õppejõud:
- kes on silma paistnud oma õppetöö korralduse ja läbiviimisega kaasaegsel metoodilisel ja tehnilisel tasemel;
- kes kannab hoolt oma ainevaldkonna õppemetoodika täiustamise eest ja osaleb erialases arendustegevuses;
- on aktiivne arendusprojektide ja/või muu loometegevuse algatamisel ja täitmisel juhtides ja/või osaledes nendes ja/või juhendades nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi;
- kes tegeleb regulaarselt enesetäiendusega, sh õpetamispädevuse arendamisega;
- keda iseloomustab suurepärane esinemis- ja suhtlemisoskus;
- kes on üliõpilassõbralik ja hea juhendaja, seda nii õppetöös kui ka õppetöövälistes tegevustes.

Aasta õppejõu valimisel võivad osaleda kõik akadeemia üliõpilased ja akadeemia töötajad.