Akadeemia esindajad külastasid partnerkõrgkooli Brno University of Technology

Autor: Karine Mandel

5.-7. mail külastasid lennuakadeemia esindajad Signe Vanker ja Karine Mandel Tšehhis asuvat akadeemia partnerkõrgkooli Brno University of Technology. Esimene Erasmuse koostööleping üliõpilasvahetuse ja töötajate mobiilsuse organiseerimiseks sõlmiti kõrgkoolide vahel juba 2011. aastal.

Partnerülikool avaldas soovi Erasmus+ programmi raames võtta vastu ka meie üliõpilasi. Ainekursuste valik 2014/2015. õppeaastaks on leitav siin.

Külastuse jooksul andis Signe Vanker lennutranspordi eriala esimese õppeaasta magistrantidele loenguid keskkonnakaitse teemadel ning Karine Mandel tegi ülikooli esindajatele lennuakadeemiat, siinse õppeprotsessi omapärasid ning võimalusi tutvustava esitluse.

Lisaks korraldati ringkäik teaduskonna õppeklassides, laborites ning arutati võimaluste üle Erasmus+ programmi efektiivsemaks kasutuseks. Koostöösuhteid soovitatakse arendada ka rakendusuuringute osas. 

Fakte Brno University of Technology kohta:  

  • ülikool asutati 1899. aastal ning hetkel õpib koolis üle 24 000 üliõpilase;
  • ülikool koosneb 9 teaduskonnast, nende hulgas ka Faculty of Mechanical Engineering;
  • Faculty of Mechanical Engineering all on 12 instituuti, sh Institute of Aerospace Engineering;
  • Instituut pakub õpet kõrghariduse 3 astmel: Professional Pilot (bakalaureuseõpe); Aircraft Design ja Air Transport (magistriõpe) ning Design and Process Engineering in Aircraft Design and Aeronautical Transport (doktoriõpe);
  • Institute of Aerospace Engineering põhitegevuseks õppetöö kõrval on rakendusuuringute läbiviimine ning selles osas tehakse tihedat koostööd teaduskonna rakendusuuringute keskusega. 

Peamised rakendusuuringute valdkonnad on: 

1) Application of modern computational methods in the area of aircraft design;

2) Composite materials properties and their application in aircraft structures, conducted in test laboratory certified under Czech CAA

3) Aeroelastic analyses;

4) Stress analyses and optimization;

5) Reliability analyses for aircraft systems;

6) Structural testing;

7) In-flight measurements;

8) Economic, security and management studies for air transportation companies;

9) Aircraft structures testing.