Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Lennuliiklusteeninduse stipendiumidele!

1. novembrini 2018 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi ASi Tallinna Lennujaam, ASi Fort Aero ja Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse nii õppetulemusi, erialast motivatsiooni kui ka aktiivset eluhoiakut.

ASi Tallinna Lennujaam stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise ning side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vähemalt 3. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 1) „Lennuvälja teenuste automatiseerimine - võimalused ja riskid“

 2) „Raadioside sageduste kasutamise piirangud ja võimalused lennunduses“

Välja antakse kaks 640 euro väärtuses stipendium (mõlemale erialale üks).

 
Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee* (1-2 lk A4) järgmisel teemal: „CPL või MPL piloodid - keda Eesti lennundus vajab?“. Lisaklausel: essee peab sisaldama vähemalt ühte intervjuud kogenud kommertspiloodiga. Vajadusel aitab Fort Aero AS kontakti leida sobiva piloodiga.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium.

 

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 1) „Atraktiivne tööandja lennundussektoris“

2) „Irdtorn - võimalused ja väljakutsed Eesti lennujaamades“

3) „Millal asendab lennunduses tehnoloogia inimesed?“

 Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

 

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, missuguse ettevõtte stipendiumit taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium.

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SAle Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele õppetulemuste väljavõtet lisama.

 • Tutvu ka stipendiumi statuutidega.
 • Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.


*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.