Käimas on neli avalikku konkurssi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks

Hetkel on käimas avalikud konkursid nelja ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 21. november 2016.

Otsime oma meeskonda:

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ametikoha täpsema kirjelduse leiab vastavale ametinimetusele klõpsates.

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile merelle.zeiger@eava.ee.