Olulised kuupäevad lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijale

Hea Eesti Lennuakadeemiasse kandideerija, oma avalduse saad esitada 20. kuni 30 juuni (kuni kell 23.59) SAISis

Lennuliiklusteeninduse erialale kandideerides on sinu jaoks olulised allolevad tähtajad.

 • 4. juuliks tuleb täita küsimustikud
  Lennuliiklusteeninduse eriala kandidaatidel tuleb täita kaks online-küsimustikku, mis saadetakse pärast sisseastumiavalduse esitamist e-postile. Küsimustikud tuleb täita hiljemalt 4. juuli kella 8.59-ks. Kui hilined k
  üsimustike täitmisega või jätad ühe küsimustiku täitmata, siis jääd edasisest kutsesobivuse hindamisest ja selle alusel toimuvast konkursist välja. 
 • 6. juulil toimuvad akadeemias kutsesobivustestid
  Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise eriala kandidaate oodatakse seejärel 6. juulil a
  kadeemias kohapeal toimuvatele kirjalikele kutsesobivustestidele. Testidega hinnatakse psühholoogilist võimekust ning isiksuslikke omadusi. Testide läbimine võtab u 6-7 tundi. Hilinejaid testile ei lubata! Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Kohapeal toitlustus puudub, palume vajalik kehakinnitus ise kaasa võtta.
 • 14. juulil toimub akadeemias FEAST
  FEAST testi aeg genereeritakse SAISi poolt kõigile, kuid testidele lubatakse kirjalike kutsesobivustestide tulemuste pingerea alusel maksimaalselt 18 kandidaati, teiste ajad tühistatakse. Kõik testid on arvutipõhised. Testide läbimine kestab umbes 2x2,5 tundi (vahepeal paus). Kohapeal toitlustus puudub, palume vajalik kehakinnitus ise kaasa võtta.
 • 15. juulil või 16. juulil tuleb akadeemias läbida sisseastumiseksam
  Sisseastumiseksami kirjalik osa toimub sinu poolt valitud päeva hommikul kell 9 või kell 12. Kirjaliku osa sooritamist lõpetades valid samal päeval toimuva eksami suulise osa kellaaja. Juhul kui sul on kaks eriala eelistust, tuleb eksamid läbida kahe komisjoni juures. Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Kohapeal toitlustus puudub, palume vajalik kehakinnitus ise kaasa võtta.
 • 18. juulil avalikustatakse SAISis sisseastumiseksami tulemused punktides
 • 19. juulil või 20. juulil tuleb läbida tervisliku sobivuse kontroll 
  Meditsiiniline kontroll toimub Tallinnas Baltic Euromedicalis, testimisele lubatakse paremusjärjestuse alusel kuni 10 kandidaati. Kontrolli aeg lepitakse kokku telefoni teel hiljemalt 18.07. Eelnevalt peab olema tehtud kopsu röntgenuuring ja võetud perearstilt: väljavõte ambulatoorsest kaardist viimase 5 aasta kohta (põetud haigused); tõend, et perearstile teadaolevalt ei ole kandidaadil esinenud psüühilisi häireid. 
 • 22. juulil hiljemalt kell 16.00 tehakse teatavaks vastuvõtukomisjoni otsus lennuliiklusteeninduse erialale vastuvõetute kohta. 
 • Hiljemalt 28. juulil on sul on kohustus kinnitada oma õppimatulekut või sellest loobumist SAISis. 

Täiendav info telefonil 744 8110 / 744 8121 või e-postil vastuvott@eava.ee.