Üleskutse: vilistlaslugude kogumine

Austatud vilistlased!

Pöördume Teie poole palvega, et annaksite teada, kuidas Teil pärast Eesti Lennuakadeemia lõpetamist läinud on ning meenutaksite ka oma õppimise aega. Eesmärgiks on jätkata vilistlaslugude kogumist, millele pani aluse raamatukoguhoidja Lilia Ingel. Viimased meenutused pärinevad 2007. aasta lõpetajatelt. Kõik meenutused on köidetud kogumikuks, mis on ELA raamatukogus uudistamiseks olemas. Loodamegi siinkohal Teie abile, et seda ilusat traditsiooni jätkata.

 

Selleks võiksite vastata järgnevatele küsimustele:
Kirjeldage lühidalt ennast ja oma elu/tegemisi.
Kuna ja milline oli Teie esimene kokkupuude lennundusega?
Mis Teid praegu lennunduses köidab?
Miks otsustasite tulla õppima just ELA-sse?
Õppimise aeg (sisseastumine/lõpetamine) ja eriala. Kas Teil oli ka teisi valikuid, milliseid?
Miks oli hea ELA-s õppida?
Meenutage mõnd värvikat, emotsionaalset seika oma õppeajast.
Mis oli kõige suurem väljakutse/kõige raskem ELA-s õppimise juures?
Mida on ELA Teile peale erialaste teadmiste andnud?
Kuidas kirjeldaksite ELA-t võõrale inimesele?
Millised on olnud Teie tegemised pärast akdeemia lõpetamist – karjäär, töökohad jm?
Kas Teil on ka pärast lõpetamist side ELA-ga?
Milliseid soovitusi jagaksite enda eriala tulevastele tudengitele – õppimise, kooli kollektiivi, vaba aja sisustamise või elu kohta üldisemalt?

Küsimused on abiks ja suunavaks toeks, kuid kui tunnete, et soovite ise ja vabas vormis kirjutada, siis võib ka seda teha.

Palume Teil saata ka endast foto(d)!

Teie kirjutatud lugu talletatakse vilistlaslugude kogumikku. Lisaks võidakse Teie lugu kasutada erinevates infokandjates, nt üliõpilasesinduse veebilehel Propeller, kodulehel jm.

Küsimuste vastused või vabas vormis meenutus tuleks saata e-mailile eelika.tootsi@eava.ee.