Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldavad koostöös töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe koolituse

Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kutsub Teid osalema mitmekülgsete lektorite poolt läbiviidavatel töötervishoiu ja tööohutusealastel väljaõppe ja täienduskoolitustel! Meie koolitus viiakse läbi vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157). Lektoriteks on oma ala spetsialistid ja praktikud.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".

Ettevõtte töökeskkond ja selle tundmine on oluline just seetõttu, et tegelema peab töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, ära hoidma tööõnnetusi, kutsehaigusi ja muid tööst põhjustatud haigusi. Terve töötaja on tööandjale palju kasulikum kui haige tööandja!

Toimumisaeg: 27.-29. mai 2015, kell 9.00-16.30
Sihtgrupp: Tööandjad, töökeskonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmeted
Hind: 139 € 
Maht: 24 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Kohti: 25

Täpsemad koolitusel käsitlevad teemad ja registreerimine siin