Meenutame Eesti Lennunduse grand old man Otto Tauri

Tänasel surma-aastapäeval meenutame Eesti Lennunduse grand old man Otto Tauri (20.05.1931-21.05.2004).  

Otto Taur sündis 20. mail 1931. a. Tartus. 17-aastase koolipoisina käis ta LAVÜ Tallinna Lennuklubi Tartu filiaalis kursustel, kus esmalt tegeles purilennu ja langevarjuhüpetega. Lennukiga tõusis Taur esmakordselt õhku 8. augustil 1949. aastal.

1954. a lõpetas ta kiitusega Kirovogradi (Ukraina) sõjalendurite kooli ning kuulus seejärel aastaid reaktiivpommituslennuki Il-28 meeskonda. Lennupolk baseerus Peipsi järve taga Gdovi lähistel. 1960. a hakati N. Hruštšovi käsul vähendama armee koosseisu, eksikombel saadeti laiali ka 286. lennudiviis, mis oli varustatud moodsate pommitajatega.

Otto Taur naasis kodulinna, jätkates 16. augustist 1960. a tsiviillendurina. Viis aastat lendas Taur lülikomandörina sanitaarlennukil Jak-12, seejärel õppis piloteerima mitmeotstarbelist An-2-e, millega veeti reisijaid, kontrolliti elektriliine, külvati väetist, vaadeldi linde jmt. Teoreetiliselt oli An-2 võimeline 105 operatsiooniks.

Otto Taur oli aastakümneid Eestis kõige meisterlikum ja kogenum agrolendur.

25. septembril 1974. a sai ta kätte Aerofloti I klassi piloodi tunnistuse. Alates 20. jaanuarist 1976. a oli ta Tartu eskadrilli ülem, millele 1. märtsil 1977. a lisandus Tartu lennujaama ülema amet. Taur lahkus tsiviillennundusest 5. aprillil 1979. a. Selleks ajaks oli ta pälvinud kuus medalit ja NSVL õhulaevastiku ministri nimelise kella.

1990. a oli Otto Taur Eesti Lennuliidu ja Lennuameti üks asutajatest, panustades oma mahuka kogemustepagasiga taasiseseisvunud vabariigi lennundusstruktuuride loomisesse. Hindamatu on olnud Otto Tauri panus rahvusliku lennunduskaadri koolituses. 

Otto Taur algatas ka lendurite väljaõppe Nõo Gümnaasiumis. 1992. a alustas ta tööd lennukolledži loomiseks. Alates 30. juunist 1993. a oli Otto Taur Tartu Lennukolledži (tänase Eesti Lennuakadeemia) õppejõud, piloodikoolituse osakonna juhataja, lennundusteaduskonna prodekaan. Seoses üleminekuga Euroopa Liidus omasele õppesüsteemile sai temast 1. jaanuarist 2001. a pilootide teooriakoolituse juht.

Tänase põlvkonna lennundusspetsialistide hulgas on vähe neid, kes poleks kuulanud Otto Tauri loenguid või palunud temalt professionaalset nõuannet. Ott – nagu kutsuvad teda nii kolleegid kui üliõpilased – oli õppejõuna heaks sõbraks ja eestvedajaks. Tema erudeeritus ja huvid ulatusid üle erialase tegevuse piiride. Tema viimane amet kolledžis lennukoolitusorganisatsiooni teooriakoolituse juhina eeldas nõudlikkust ja täpsust, mida ta oskas mööndusteta ellu rakendada ainult Otile omasel mahedal ja humoorikal viisil.

Kolledži töötajatele ja üliõpilastele oli Otto Taur eelkõige hea kolleeg ning erudeeritud, hea huumoriga härrasmees ja õppejõud.

Otto Taur oli erakordse töövõimega andekas isiksus, kes oli alati valmis haarama uut ning kes oli jäägitult pühendunud oma eesmärgile – Eesti rahvusliku lennunduse arendamisele. Kolleegidel jäi ainult imestada, kust võttis ta jõu sama jäägitult pühenduda oma lähedastele ja perekonnale.

On väga kahju, et me peame Otto Taurist kui suurepärasest ja suurest inimesest rääkima minevikus, sest Oti elutee katkes ootamatult 2004. aasta kevadel. Vaatamata sellele, et teda ei ole enam koos meiega, tuletame teda sageli meelde. 

Tänu Oti õpetusele teavad sõbrad, kolleegid ja õpilased hästi, milline on parim viis tema mälestuse jäädvustamiseks. Selleks on tema elutöö jätkamine.

Oti perekond algatas 2005. aastal Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite stipendiumifondi, mida annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

Artikli koostas: Lilia Ingel, Eesti Lennuakadeemia raamatukoguhoidja.