Muudatused õppekorraldust puudutavates dokumentides

03.02.2014 toimunud Eesti Lennuakadeemia nõukogu otsusega viidi sisse muudatused alljärgnevatesse õppekorraldust puudutavatesse dokumentidesse: 
  • õppekorralduseeskirja on täiendatud punktiga 12.12, mis käsitleb erivajadustega õppijaid. Tutvu täiendatud dokumendiga siin.
  • ELA õppetoetuste ja tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimustesse ja korda on lisatud tulemustipendiumi taotlemist puudutav informatsioon (ainult 2013. a vastuvõetutele). Tutvu täiendatud dokumendiga siin.