Avatud on konkurss SESAR Young Scientist Award 2013

SESAR Joint Undertaking (SJU) on kuulutanud välja konkursi SESARi noore teadlase tiitli (SESAR Young Scientist Award 2013) väljaandmiseks. 

SESAR Young Scientist Award antakse välja eesmärgiga tunnustada noori potentsiaalseid teaduse edendajaid, kes panustavad ükskõik millisesse SESARi tegevusse, mis toetab lennuliikluse juhtimise ning seda võimaldavate tehnoloogiate arendamist. 

Kandideerida saavad noored, kes on koostanud bakalaureuse- või magistritöö (mis ei tohi olla koostatud enam kui 2 aastat tagasi) või on hetkel kirjutamas doktoritööd. Sobilikkuse eelduseks on, et lõputöö seostub SESARi tegevustega, käsitleb lennuliikluse juhtimist või on seotud lennujaama ja õhusõidukite valdkonnaga järgnevate teemade raames:
  • Automation;
  • Complex Systems;
  • System Architecture & System Design;
  • Information Management, Uncertainty & Optimisation;
  • Enabling Change.

Konkursil osalemise täielikud reeglid leiab siit. Kandideerimiseks tuleb täita vastav ankeet ning saata see aadressil youngscientist@sesarju.eu. 

Kandideerimise tähtaeg on 28. oktoober 2013. 

Rohkem infot www.sesarju.eu või www.sesarinnovationdays.eu.