Novembris toimunud SMS koolitusest

26.-30. novembril 2012 toimus Tallinnas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO), Lennuakadeemia ja Lennuameti koostöös ohutusjuhtimise süsteemi (Safety Management System –SMS) koolitus, mille eesmärgiks oli anda baasteadmised lennundusohutusega seotud tööülesannete täitmiseks. Koolituse viisid läbi tunnustatud ICAO eksperdid, osalejateks olid erinevate Eesti lennundusettevõtete juhtivspetsialistid.   

Käsitleti ohutusjuhtimise põhialuseid, ohtude tuvastamist, riskide ohjet, seonduvaid ICAO standardeid ja soovitatavat praktikat ning ohutusjuhtimise ülesehituse, rakendamise ja arendamise praktilisi aspekte. 

„Koolitusel tehti läbi aktiivsete grupitööde üheselt selgeks, mida tähendavad terminid „oht“, „tagajärg“, „risk“ ning muud SMS-iga seonduvad mõisted. Sain näha, kui palju võib ühe ohutusalase analüüsi tähendus ja objektiivsus muutuda, kui baasteadmisi valesti rakendada või mõisted segamini ajada. Plaanin kinnistatud teadmisi enda edaspidistes töödes rakendada ning kindlasti ennast selles valdkonnas edasi arendada,“ ütles Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki hoolduse eriala tudeng Mattias Kosemets, kes osales koolitusel seoses diplomitöö kirjutamisega.  

Varasemalt toimus analoogne koolitus 2009. aastal.