Üliõpilaste uurimistööde konkursi tulemused

Ka sel aastal võimaldas Eesti Lennuakadeemia oma tudengitel ennast ja oma erialaseid teadmisi proovile panna ning osaleda uurimistööde konkursil. Osalemiseks tuli esitada vähemalt 20-leheküljeline iseseisev uurimus lennundusvaldkonnas.

Konkursi parimaks hinnati lennundusettevõtte juhtimise eriala 4. kursuse tudengi Kait Karu töö.

2012. aasta parimad uurimistööd on:
1. Kait Karu, C6 IV kursus: „KULUDE VÄHENDAMISE VÕIMALUSED AS-s ESTONIAN AIR SEOSES OSALEMISEGA SAASTEÜHIKUTE KAUPLEMISE SÜSTEEMIS“

2. Mart Hansen, C6 IV kursus: „IATA MAAPEALSE OHUTUSAUDITI (ISAGO) RAKENDAMINE AS-is TALLINN AIRPORT GH“

3. Keir Lomp, C6 I kursus: „LENNUNDUSE KASUTAMINE KESKONNASEIRES JA SELLE ARENGUVÕIMALUSED EESTIS“


Tööde hindamisel peeti silmas järgnevaid aspekte:
• uurimisteema aktuaalsus;
• uurimistulemuste ja lahenduste uudsus;
• uurimistöö vastavus püstitatud eemärkidele;
• uurimistöö vormistamise korrektsus;
• uurimistöö esitlemise oskus;
• uurimistöö tulemuslikkus (tulemuste rakendatavus).

Parimate tööde autoritele pani auhinnad välja AS Estonian Air.