Algas vastuvõtt päevasesse õppesse

Täna, 27. juunil algas vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe päevasesse õppesse.

2011. aastal saab rakenduskõrghariduse päevases õppes õppima asuda järgmistel erialadel: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte juhtimine ja õhusõiduki hooldus. Sisseastumisavalduste esitamine toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS vahendusel või isiklikult Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnas Kreutzwaldi 58A, Tartu. Avaldusi saab esitada 27. juunist 08. juulini 2011.

Vastuvõtt avatud õppesse algab 1. augustil 2011. Lennundustegevuse korralduse õppekava avatud õppes on akadeemial õigus jätta rühm avamata, kui sobivaid kandidaate on vähem kui 6.

Täpsem informatsioon sisseastumise kohta:
Vastuvõtukomisjon 7 448 110 või www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale