Esmaspäeval algab vastuvõtt ELA rakenduskõrgharidusõppesse

Esmaspäevast, 25. juunist kuni 3. juulini toimub Eesti Lennuakadeemias sisseastumisavalduste vastuvõtt.

2011. aastal oli konkurents riigieelarvelisele kohale sissesaamiseks kõige suurem lennundusettevõtte juhtimise erialal (9,1 avaldust kohale), järgnesid lennuliiklusteenindus (8,3 avaldust kohale) ning õhusõiduki juhtimine (7 avaldust kohale).  Alates 2010. aastast on kehtestatud ka riigieksamite konkursipunktide miinimumsumma, mis kandideerimist võimaldab. See tähendab, et riigieksamite punktide summa teisendatuna Eesti Lennuakadeemia punktiarvestussüsteemi peab olema vähemalt 24 punkti (maksimumtulemus 40 punkti).  Riigieksamite konkursipunktide summat on võimalik arvutada lävendikalkulaatori abi.

Lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatel on vajalik sooritada arvutipõhine ingliskeelne FEAST test, mille eesmärgiks on hinnata kandideerija sobivust lennujuhi ametikohale. Test viiakse läbi kahes voorus. Esimest osa on võimalik sooritada 4., 5. või 6. juulil.

Kandideerida on võimalik viiele erialale: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte juhtimine ja õhusõiduki hooldus.

Avaldusi saab esitada nii internetiaadressil www.sais.ee kui ka lennuakadeemia õppeosakonnas kohapeal.

Vastuvõtukomisjoni otsus sissesaanute kohta tehakse teatavaks 27. juuli 2012.


Ootame kõiki lennundushuvilisi kandideerima!

Täpsem informatsioon: http://www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale