Akadeemia otsib oma meeskonda haldusdirektorit

Eesti Lennuakadeemia (ELA) on tänaseks kujunenud mainekaks riiklikuks rakenduskõrgkooliks, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele ning mille õppeprotsessis rakendatakse kõiki Euroopas kehtivaid lennuohutusalaseid standardeid. Lennuakadeemia missioon on kõrgharidusega lennunduspersonali koolitamine, rahvusliku lennunduskultuuri arendamine ja lennundusteaduse edendamine rahvusvahelises koostöös.

Lennuakadeemia arenevasse meeskonda otsitakse

HALDUSDIREKTORIT,

kelle keskne roll on haldus- ja tugistruktuuri üksuste ja funktsioonide tervikliku toimimise tagamine, sh akadeemia eesmärkidele vastava kvaliteetse haldus- ja teabekorralduse, infotehnoloogia-, õigus- ja personalitööalaste tegevuste juhtimine, korraldamine ning arendamine.

Tööülesanneteks on:

 • Haldustegevuste planeerimine ja juhtimine, sh haldusvaldkonna koostöö partneritega, sisseostetavate tugiteenuste korraldamine

 • Info-kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemi tegevuste korraldamine

 • Laboratooriumide ja simulaatorite käitamise ja arendamise korraldamine

 • Riigihangete läbiviimise ja aruandluse koordineerimine

 • Teabekorralduse (sh raamatukogu) ja avalikkussuhete arengusuundade koordineerimine

 • Õigus- ja personalitööalaste funktsioonide kujundamine ja koordineerimine

 • Vastutusala (koostöö)projektide käivitamine ja administreerimine

 • Valdkondade regulatsiooniks vajalike põhimõtete, õigusaktide ja tugiteenuste väljatöötamise ning arendamise juhtimine

 • Vastutusala eelarvete koostamise ja täitmise koordineerimine


Edukalt kandidaadilt ootame:

 • Kõrgharidust (soovitavalt majanduse, avaliku halduse, infotehnoloogia või nendega seotud valdkondades)

 • Protsesside ja inimeste juhtimise kogemust (vähemalt 3 aastat), oskust meeskondi luua ja inimesi koos tegutsema panna

 • Projektide juhtimise ja elluviimise kogemust

 • Eelarve koostamise põhimõtete tundmist

 • Head kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles

 • Head arvuti kasutamise oskust

 • Head analüüsi- ja üldistusvõimet

 • Eesmärgistatud tegutsemise oskust

 • Kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet

 • Aktiivsust, loovat suhtumist probleemide lahendamisel ja oskust tegevusi koordineerida


Omalt poolt pakume:

 • Head eneseteostusvõimalust

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd

 • Asjalikku ja sõbralikku kollektiivi ning head töökeskkonda

 • Võimalust areneda ise ja arendada kolleege


Kandideerimise tähtaeg: 20.09.2010

Lisainfo: Merelle Zeiger, personalijuht (Merelle.Zeiger@eava.ee, tel: 7448103)

CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata: merelle.zeiger@eava.ee (märgusõnaga “Haldusdirektor“).