Aeg on kandideerida stipendiumidele!

Oktoobris on lennuakadeemia tudengitel võimalus kandideerida Tartu Kultuurkapitali stipendiumidele. 2013. aasta sügissemestri stipendiumifondi kogumaht on 4120 eurot.

Kuni 1. novembrini 2013 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumi, ASi Tallinna Lennujaam stipendiumi, Pühajärve stipendiumi ning Panaviatic ASi stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

ASi Tallinna Lennujaam stipendium 

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) vabalt valitud teemal, milles kirjutaja ise seostaks oma rolli või tegevust valitud lennundusvaldkonnas.

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja kaks 640-eurost stipendiumi.


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. Erialapraktika lennundusettevõttes: minu ootused ja/või kogemused;
2. Lennukaid ideid lennujuhtimise tulevikust;
3. Mina ja ... (Eesti Lennuakadeemia/Eesti lennundus vm)**.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.


Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 3. kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialad), kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil,
 • CV
 • essee* (3 lk A4) alljärgneval teemal "Õiglus ja õigus kõrghariduse omandamisel".

Välja antakse üks 640-eurone stipendium. 


Panaviatic 
ASi stipendium

Panaviatic ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. Õhusõidukite ehitus- ja hoolduskultuuri mõiste idas ja läänes;
2. Insenerioskuste roll õhusõidukite hoolduses;
3. Õhusõiduki ressursi tagamise tarkus.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.


Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet siia.
(Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium). 

 • Stipendiumide statuudid leiab SIIT
 • Lisainfo tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Aktiivset ja edukat kandideerimist!

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

**Omapoolset tõlgendust soosiv vabam teema, milles kirjutaja ise seostaks oma rolli või tegevust valitud lennundusvaldkonnas ja esitaks ideid,  mida võiks lennunduse arendamiseks konkreetses valdkonnas ära teha