3. augustil avalikustatakse sissesaanute nimekirjad

Selle nädala kolmapäeval avalikustab Eesti Lennuakadeemia vastuvõetute nimekirjad interneti-aadressil www.sais.ee.

Eesti Lennuakadeemia 4-aastane õppetöö jaguneb alusõppemooduliks,lennunduse üldõppemooduliks ja erialamooduliteks. Oluliseks informatsiooniks värsketele tudengitele on see, et kolm semestrit kestev alusõppemoodul viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga.

Kuna SAIS-iga liitunud kõrgkoolid on seadnud õppekohale tuleku kinnitamise tähtajaks erinevad kuupäevad, on tähtis meeles pidada, et kehtima jääb see kinnitus, mille tudengiks pürgija andis internetis viimasena. Üliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama õppimatulekut või sellest loobumist interneti-aadressil www.sais.ee või kirjalikult hiljemalt 10. augustil 2011.

Üliõpilaskandidaat, kes võetakse vabanenud riigieelarvelisele õppekohale vastu pärast 10.augustit, on kohustatud teatama Lennuakadeemiat oma otsusest info teatavaks tegemisest arvates 3 päeva jooksul.

Riigieelarvevälise õppekoha õppeteenuse osutamise lepingud sõlmitakse õppeosakonnas või digitaalselt allkirjastatuna 10.-25. augustini 2011.

 

PS! Nimekirju saab vaadata SAISist ja neid täiendatakse jooksvalt.