ELA fondi stipendiumid


  1. ELA fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Stipendium on asutatud Tartu Kultuurkapitali ELA fondi stipendiumina 2007. aasta septembris. Stipendiumi rahastajaks on Lennuliiklusteeninduse AS ja see on mõeldud  lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise kursuse üliõpilastele. Stipendiumikonkursid toimuvad kaks korda aastas - sügisel ja kevadel. Igal konkursil antakse välja kaks stipendiumi.

Esimesed kaks LLT AS stipendiumi, kumbki summas 10 000 krooni, anti üle Pühajärve Lennundusseminaril 15. novembril 2007.
ELA fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi statuut
 

  1. ELA fondi ASi Tallinna Lennujaam stipendium

Stipendium on asutatud Tartu Kultuurkapitali ELA fondi stipendiumina 2009. aasta septembris. Sellega realiseerus ASi Tallinna Lennujaam soov maksta tema poolt fondi annetatud summade arvelt stipendiumid välja omanimelistena. Stipendiumi eesmärk on  kaasa aidata Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste motivatsiooni tõstmisele teadmiste ja oskuste omandamiseks ning töötamiseks lennundusvaldkonnas. Kandideerida võivad vähemalt kolmandale kursusele jõudnud lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide või lennundusettevõtte käitamise erialade üliõpilased. Konkurss toimub üks kord aastas sügisel.

Stipendiumid antakse üle Eesti Lennuakadeemia poolt korraldataval lennundusseminaril. Esimesed neist (2×10 000 krooni) anti üle 12. novembril 2009.
ELA fondi AS-i Tallinna Lennujaama stipendiumi statuut

  1. ELA fondi Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendium on asutatud 2014. aasta kevadel ning seda toetab Fort Aero AS. Ettevõtte stipendium suunatud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala lennukijuhtimise spetsialiseerumisega üliõpilastele. Vastavalt Fort Aero ASi stipendiumi statuudile korraldatakse stipendiumikonkurss sügissemestril oktoobrikuus. Välja antakse kaks 350-eurost stipendiumi.
ELA fondi Fort Aero ASi statuut


  1. ELA fondi Pühajärve stipendium

Stipendium on asutatud Tartu Kultuurkapitali ELA fondi stipendiumina 2007. aasta septembris. Stipendiumi asutamine sai võimalikuks tänu ASi Tallinna Lennujaam panusele ELA fondi. Esialgselt on stipendium mõeldud Eesti Lennuakadeemia nende erialade üliõpilastele, kes ei saa taotleda sihtsuunitlusega stipendiume (Otto Tauri nimeline stipendium ja LLT AS stipendium). Nagu nimigi ütleb, kavandatakse stipendiumide üleandmine Eesti lennunduse ühe igasügisese suurürituse, Pühajärve Lennundusseminari raamesse.
Esimesed 2 10,000 krooni väärtuses  stipendiumit anti üle Pühajärve Lennundusseminaril 15. novembril 2007.
ELA fondi Pühajärve stipendiumi statuut


  1. Otto Tauri nimeline stipendium

Otto Tauri nimelist stipendiumi annab välja SA Tartu Kultuurkapital alates 2005. aastast. Fondi asutamise initsiaatoreiks olid Otto Tauri lesk ja tütred. Nii jätkub Otto Tauri - pikaaegse lennundushariduse arendaja ja ühe Tartu Lennukolledži asutajaliikme - panus Eesti lennundusse. Stipendiumi pälvib igal kevadel üks Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilane.
Otto Tauri tulevaste lendurite stipendiumifondi statuut


  1. Magnetic MRO ASi stipendium

Magnetic MRO AS võimaldab igal aastal ühele õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilasele tasuta koolituskohta vabalt valitaval õhusõiduki tüübikoolitusel. T asuta koolituskohale võivad kandideerida kõik lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilased, kes on läbinud õhusõiduki hoolduse baaskoolituse.
Konkursi põhimõtted ja tingimused


Info stipendiumide kohta saab ka SA Tartu Kultuurkapitali kodulehelt.