Õppekulude hüvitamine

Kohustus hüvitada oma õppekulud kehtib:

  • üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsel õppekaval täiskoormusega, kuid ei täida semestris õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu;
  • üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsel õppekaval osakoormusega; 
  • üliõpilastele, kes on enne ELAsse praegusele õppekavale õppima asumist õppinud rakenduskõrgharidusastmel ja kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist - läbitud õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul;
  • eksternidele;  
  • külalisüliõpilastele neile osutatud õppeteenuse eest vastavalt sõlmitud koostöölepingutele.  

Õppekulude hüvitamise määrad 2017/2018. õppeaastal

  • Õppekava täies mahus mitte täitvatele üliõpilastele on õppetasu 40 EUR/EAP, õhusõiduki juhtimise õppekaval on lennupraktika õppetasu 120 EUR/EAP;
  • osakoormusega õppivatele üliõpilastele kehtib õppetasu 40 EUR/EAP;
  • üliõpilasele, kes asub uuesti õppima rakenduskõrgharidusastmele ja kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist, on õppetasu määraks õhusõiduki juhtimise õppekaval 120 EUR/EAP ja muudel õppekavadel 40 EUR/EAP;
  • üliõpilasele, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud. kehtib õppetasu määr õhusõiduki juhtimise õppekaval 120 EUR/EAP ja muudel õppekavadel 40 EUR/EAP.

Loe täpsemalt: