Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustustest ning selle taotlemiseks tuleb esitada avaldus õppeosakonda.

Akadeemilist puhkust võimaldatakse üldjuhul üks kord ühes õppeastmes* kuni üheks aastaks (omal soovil). Lisaks võimaldatakse akadeemilist puhkust: 

  • tervislikel põhjustel kuni kaks aastat (aluseks arstitõend),
  • kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta (aluseks teade kutsealuse ajateenistusse kutsumisest),
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Esimese aasta esimesel semestril akadeemilist puhkust omal soovil võtta ei saa. Esimesel semestril saab akadeemilist puhkust vaid tervislikel põhjustel, sõjaväkke minekuks või alla kolme-aastase lapse hooldamiseks.

Tasub teada:

  • õppekava nominaalkestuse hulka ei arvestata üliõpilase akadeemilist puhkust;
  • akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel ei ole õigust taotleda ja saada õppetoetust;
  • isiku ravikindlustuskaitse peatub akadeemilise puhkuse ajaks, kui akadeemiline puhkus on võetud omal soovil.

Omal soovil
Tervislikel
põhjustel
Lapsehoolduspuhkuseks
Kaitseväeteenistusse
asumisel
Max kestus
1 aasta 2 aastat3 aastat1 aasta
Taotlemine
avaldus avaldus +
arstitõend
avaldus +
sünnitunnistus
avaldus + kaitseväekutse
Ravikindlustus
ei kehti kehtib
kehtib
kehtib
Õppetoetus
ei saa
ei saa
ei saa
ei saa
Õppelaen
ei saa
ei saa
ei saa
ei saa

* Õppeastmed: bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe, doktoriõpe