Taotluse esitamine Erasmus+ toetuse saamiseks

Taotluse esitamine 2019/2020. õppeaasta Erasmus+ toetuste saamiseks algab 01.veebruaril 2019 ja lõpeb 15. märtsil 2019.

  • Taotlus ja motivatsioonikiri tuleb esitada Karine Mandelile, karine.mandel@eava.ee
    Lae TAOTLUS alla!
  • Erasmus+ toetuste taotlusi praktika tegemiseks võetakse vastu aastaringselt.
  • Erasmus+ äsjalõpetanute praktika taotluse leiab SIIT! Äsjalõpetanute praktikat on võimalik sooritada 12 kuu jooksul alates õpingute lõpetamisest.

Pärast 15. märtsi toimub vestlus, misjärel tehakse otsus toetuse eraldamise kohta.

  • 2019/2020. õ.a.-l on Erasmus+ toetuste eeldatavad määrad:
Riikide grupp
Riigid
Euroopa Komisjoni Erasmus+ õpirände toetuse määr
VÄLISÕPINGUD

Euroopa Komisjoni Erasmus+ õpirände toetuse määr
VÄLISPRAKTIKA

Grupp 1
(kõrge elukallidus)
Taani, Norra, Liechtenstein, Soome, Suurbritannia, Iirimaa, Rootsi, Island, Luksemburg
520 eurot/kuus
720 eurot/kuus
Grupp 2
(keskmine elukallidus)
Belgia,  Küpros, Saksamaa, Holland, Portugal, Kreeka,  Hispaania, Austria, Prantsusmaa,  Itaalia, Malta520 eurot/kuus
720 eurot/kuus
Grupp 3
(madal elukallidus)
Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Rumeenia, Ungari, Türgi, Sloveenia, Makedoonia, Horvaatia, Tšehhi
470 eurot/kuus
670 eurot/kuus
 * Vajaduspõhise ja vajaduspõhise eritoetuse saajatele + 200 €/kuus. Sellest tuleb teada anna enne Erasmuse toetuse lepingu sõlmimist

Kui üliõpilane leiab huvipakkuva väliskõrgkooli, kes pakub erialale sobivaid kursusi, kuid keda pole meie partnerite nimekirjas, palume väga oma infot jagada. Sobivate õppeasutustega alustab akadeemia kindlasti läbirääkimisi! 

Taotlused esitada Erasmuse koordinaatorile Karine Mandel

Kontaktid:
karine.mandel@eava.ee
+372 7 448 121
Ruum: B-101