Erasmus+ Student Charter

  • Vahetusüliõpilaste akadeemiliste tulemuste tunnustamise parandamiseks ning üliõpilaste teavitamiseks nende õigustest ja kohustustest on Euroopa Komisjon välja töötanud ühtse tekstiga Erasmus+ üliõpilase harta.
  • Üliõpilase harta on üliõpilasega sõlmitava finantseerimislepingu üks lisadest ning Üliõpilastel on õigus nõuda selles toodud tingimuste täitmist.
  • Erasmus+ Student Charter