Miks minna äsjalõpetanute praktikale?

 • Rahvusvaheline töökogemus ja kasulikud kontaktid tulevikuks
 • Suurem enesekindlus ja iseseisvus
 • Atraktiivsem CV
 • Erasmus+ äsjalõpetanute praktika toetus on välisõpingute toetusest 200 eurot/kuus suurem!

Äsjalõpetanute praktika alustamise tingimused

 • Taotlus;
 • Esialgne kokkulepe praktikabaasiga. Praktikabaasiks võib olla mistahes Euroopa Liidu ja Erasmus+ programmiga liitunud Euroopa riigi ettevõte või organisatsioon, mille tegevusala ja profiil sobivad praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms);
 • Praktikabaas tuleb üliõpilasel leida iseseisvalt või oma osakonna abi kasutades.
 • Äsjalõpetanute praktika tuleb sooritada 12 kuud jooksul pärast lõpetamist.
 • Äsjalõpetanute praktika kestus 2-12 kuud.

Äsjalõpetanute praktika protsess

 • Leia praktikabaas ja esita vajalikud kandideerimisdokumendid. Tavaliselt on nendeks dokumentideks CV ja motivatsioonikiri. Küsi soovi korral dokumentide vormistamisel abi Erasmuse koordinaatorilt;
 • Esita taotlus Erasmus+ toetuse saamiseks;
 • Võta ühendust Erasmuse koordinaatoriga ja lepi kokku kohtumine, et paika panna edasised tegevused;
 • Pane koos Erasmuse koordinaatori abiga kokku ja saada praktikabaasi praktikaleping (Learning Agreement for Traineeships);
 • Uuri majutusvõimaluste kohta;
 • Kui praktikabaasist on saabunud allkirjastatud praktikaleping, soorita OLS süsteemis enesekontrolliks keeletest (link saadetakse Sinu e-mailile);
 • Allkirjasta Erasmuse toetusleping, pärast mida makstakse välja 80% Erasmuse toetuse kogusummast;
 • Õpiränne, mille ajal täida jooksvalt praktika praktikapäevikut (Internship Records). Oluline on saada minimaalselt 15 EAP-d
  (1 EAP=26 akadeemilist tundi);
 • Õpirände lõpus:
  1) anna Mobility Tool'is praktika kohta tagasisidet (1 kuu jooksul);
  2) esita Erasmuse koordinaatorile praktikabaasi kinnitus õpirändes osalemise kohta (Confirmation Letter) ja praktikajuhendaja poolt kinnitatud praktikapäevik (Internship Records) (1 kuu jooksul);
  3) soorita OLS süsteemis enesekontrolliks teine keeletest, kui esimese testi tulemus polnud juba C2 (1 kuu jooksul) ;
  4) kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, makstakse välja Erasmuse toetuse ülejäänud 20%;
  5) märgi praktikakogemus oma CV-sse või kasuta Europassi vormi!

Oluline: sageli on võimalik välisriigis praktiseerimist ja töötamist ka kombineerida. Küsi lisa Erasmuse koordinaatorilt Karine Mandel!

Kontaktid:
karine.mandel@eava.ee
+372 7 448 121
Ruum: B-101