Õppematerjalid internetis

Üldised
Keeled

Prantsuse keel

Inglise keel
Vene keel
Saksa keel

Lennuliiklusteenindus

Õhusõiduki juhtimine

Õhusõiduki ehitus ja hooldus

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine

Lennundusettevõtte juhtimine