Stipendiumi suurus

Stipendiumi võib kasutada ainult lepingus näidatud lähetuse rahastamiseks. Kui muutub lähetuse kestus, sihtkoht või eesmärk, tuleb muuta ka lepingut. Kui stipendiaat on muutnud ühte neist ilma kirjaliku kokkuleppeta, võib Sihtasutus Archimedes stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi küsida.

Stipendiumi ei saa kasutada samaaegselt teiste mobiilsustoetustega (Kristjan Jaak, Erasmus, DoRa tegevus 7) ega taotleda ühe lähetuse jooksul mitme riigi külastamiseks.

Ühele isikule ei anta üle kahe DoRa tegevuse 8 stipendiumi kalendriaastas (loetakse ürituse toimumise aja järgi).