Täienduskoolitus mehitamata õhusõidukite käitajatele 

Mehitamata õhusõidukite käitamisel Tallinna lennuinfopiirkonnas kehtivad Lennuameti seatud piirangud ja kohustused. Pakume lennutajatele koolitust, mille eesmärk on tagada teadmised ja oskused vastavate õhusõidukite ohutuks käitamiseks ja seatud kohustuste täitmiseks.   


Toimumisaeg
06.06.2016
Toimumiskoht
Tallinn
Ajakava ja lisainfo
Info enne koolitust
Õppemeetodid
Loeng ja grupiarutelu
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava
Koolitaja(d)
Anu Vare, Tõnis Jürimäe, Alisa Lepik
Maht
8 akadeemilist tundi (kontakõpe). Koolitus toimub 1 päeval.
Koolituse hind
50 eurot ühele osalejale
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud mehitamata õhusõidukite käitajatele, lennundusalased eelteadmised ei ole nõutavad
Koolitusgrupi suurus
15-20 osalejat
Eesmärk
Koolitusprogrammi läbimisel omandatakse mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ning saadakse teavet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppur teab, kuidas mehitamata õhusõidukeid ohutult käidelda ning omab ülevaadet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest
Koolituse teemad
 • Sissejuhatus lennuliikluse korraldamisse;
 • õhuruumi korraldus;
 • lennundusteabekogumik;
 • NOTAM-teated
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Kontaktõppes osalemine 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Koolitusel osalejatele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia tõend koolitusel osalemise kohta
  Registreerumine ja lisainfo
  Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee
  • Koolituskava ja koolitusele registreerumine siin