Täienduskoolitus Tartus mehitamata õhusõidukite käitajatele

2014. aasta oktoobris andis Lennuamet välja ettekirjutuse, millega kehtestati tingimused mehitamata õhusõidukite käitamiseks Tallinna lennuinfopiirkonnas. Varem vabalt ja kontrollimatult õhuruumi kasutanud mitmesuguste mehitamata õhusõidukite lennutajatele seatakse ettekirjutusega Eestis esmakordselt piirangud ja kohustused, mille järelvalvet aitab Lennuametil teostada Politsei- ja Piirivalveamet.

Lennuakadeemia pakub huvilistele võimaluse osaleda koolitusel, et lennutajatel oleks teadmised ja oskused uutes tingimustes seaduslikult tegutseda.

Sihtgrupp: mehitamata õhusõidukite käitajad, lennundusalased eelteadmised ei ole nõutavad.

Eesmärk: omandada mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ning saada teavet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest.

Koolituse teemad:

  • sissejuhatus lennuliikluse korraldamisse;
  • õhuruumi korraldus;
  • lennundusteabekogumik;
  • NOTAM-teated.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Kursusel osalejatele väljastatakse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Koolituse toimumiskoht ja hind: 18. juuni 2015. a kell 10.30-18.10 Eesti Lennuakadeemias (ruum C103). 

Hind ühele osalejale on 50 eurot.

Registreerumine ja lisainfo e-posti aadressil karine.mandel@eava.ee.