Täienduskoolitus "Lennundusettevõtte juhtimine" Tallinnas

Eesti Lennuakadeemia pakub märtsi- ja aprillikuu jooksul uut täienduskoolitust "Lennundusettevõtte juhtimine". Koolituse sihtrühmaks on nii vähem kui rohkem kogenud erinevate lennundusettevõtete töötajad, kuid nõuded osalemiseks puuduvad. Lennundusettevõtte juhtimise koolitus toimub neljal päeval (neljapäevad-reeded) Tallinnas ning koosneb ühest kohustuslikust ja ühest vabalt valitavast spetsialiseerumismoodulist. Samas võib valida ka mitu spetsialiseerumismoodulit. Täienduskoolituse õppekeeleks on sel korral eesti keel, toetavad õppematerjalid on ingliskeelsed.

Täienduskoolituse ülesehitus:
1) Lennunduse alused kohustuslik moodul (18 tundi) - õppetöö 2 päeval;
2) spetsialiseerumismoodul(id) valikul (14 tundi) - iga mooduli õppetöö 2 päeval:
Valik a) lennuliiklusteeninduse töö korraldamise spetsialiseerumismoodul;
Valik b) lennujaama töö korraldamise spetsialiseerumismoodul;
Valik c) lennuettevõtte töö korraldamise spetsialiseerumismoodul;
Valik d) lennutehnilise hooldus- ja remondiorganisatsiooni töö korraldamise spetsialiseerumismoodul.

Koolituse läbinud õppurid omandavad ülevaate kohustusliku ja valitud spetsialiseerumismooduli(te) teemade kohta. Samuti mõisavad õppurid erinevate lennundusettevõtete juhtimisega seotud põhimõtteid ja on teadlikud juhtimist mõjutavatest teguritest. Vajadusel oskavad õppurid iseseisvalt teemakohaseid lisamaterjale leida.

Täienduskoolitust viivad läbi lennundusspetsialistid nii Eesti Lennuakadeemiast kui väljaspoolt.

Täienduskoolituse aeg: 3.-4. märts 2016 kohustusliku mooduli õppetöö Tallinnas. Spetsialiseerumismoodulite õppetöö toimub märtsi kuu jooksul samuti Tallinnas (neljapäev-reede), kuid täpsemad kuupäevad pannakse paika registreerunute arvu selgumisel ning kokkuleppel osalejatega.

Täienduskoolituse hind: Lennunduse alused moodul 400 eurot ning iga septsialiseerumismoodul 200 eurot osaleja kohta.

Registreerumise tähtaeg: 26. veebruar 2016. 

  • Täpsema koolituskavaga tutvu siin.