Sügisene lõputööde kaitsmine

Lõputööde koostamise graafik on alljärgnev: 
  • 26. august - struktuuriüksuste juhid esitavad septembris lõpetavate üliõpilaste nimekirjad koos juhendajate nimedega;                            
  • 4. september - aruandlus lõputööde valmimisest;
  • 11. september - lõputööde eelkaitsmine;
  • 16. september kell 12.00 - lõputöö esitamine (köidetud ja elektroonilisel kujul);    
  • 22. september - retsensendilt retsensioon ELA-sse, lõpetaja saab retsensiooni (meilitsi);
  • 25. september 2015 - lõputööde kaitsmine.