Juunikuuni on võimalik kandideerida Panaviatic Maintenance, LLT ja Fort Aero stipendiumidele 

Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise, lennuliiklusteeninduse ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialade tudengid saavad maikuu jooksul kandideerida ELA Fondi kolme ettevõtte stipendiumile. Stipendiumifondi kogumaht on 2900 eurot. 

Kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapitalil esitada taotlus hiljemalt 1. juuniks 2016. Stipendiumide määramisel hinnatakse ka õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium
 

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. „Lennukaid ideid lennuakadeemia tulevikust“

2. „Mis motiveerib õppima lennunduseriala?“

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi!
 

Panaviatic Maintenance ASi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. „Kuluefektiivne hooldus“

2. „Eesti riik hooldusorganisatsiooni asukohana“

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi!


Fort Aero ASi stipendium
 

Kandideerida saavad Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (1-2 lk A4) järgmisel teemal: „Kas ja kui palju saab arvuti asendada pilooti kokpitis?“

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium!

Kinnituse kandidaadi üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SA-le Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele õppetulemuste väljavõtet lisama.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet siin. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, missuguse ettevõtte stipendiumit taotletakse. Näiteks: ELA fond Panaviatic Maintenance Asi stipendium).  

 • Tutvu ka stipendiumi statuutidega.
 • Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.


Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.
Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.