Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega kell 12.00 Eesti Lennuakadeemia õppehoone aulas.  

Esimese kursuse üliõpilastel on aktusele võimalik tulla ka tellitud bussiga, mis väljub Tartust Vanemuise teatri alumisest parklast kell 11.30. Bussis on 49 kohta.   

Kava:

Aktuse avamine

Lipu sissetoomine

Eesti Vabariigi hümn

Rektor Jaanus Jakimenko sõnavõtt

Esmakursuslaste ja erasmuslaste tervitamine

Üliõpilasesinduse sõnavõtt

Esineb Eesti Lennuakadeemia rahvatantsurühm Päkkpöörd

Külaliste sõnavõtud

Lõppsõna

Gaudeamus

Lipu väljaviimine


Esmakursuslaste pildistamine erialade kaupa, esimese kursuse ühispilt


Pildistamisele järgneb tuutorite juhendamisel ringkäik akadeemia õppehoones.    

Kell 14.15 väljub buss lennuakadeemia juurest tagasi Tartusse Vanemuise teatri alumisse parklasse. Linna sõidul tutvustatakse ka Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli õppehooneid, kus lennuakadeemia üliõpilastel esimesel semestril loengud toimuvad.