Esimese kursuse kohanemispäev

Reedel, 2. septembril toimuvad akadeemias esimese kursuse üliõpilastele mõeldud infotunnid.

Kell 10.30 väljub esmaskursuslastele mõeldud buss Vanemuise teatri alumisest parklast akadeemiasse. Bussis on 49 kohta.  

11.00-12.00 info õppekorraldusest, koolivälisest tegevusest, välisõpingutest ja stipendiumidest - ruum B203

12.00-12.15 üliõpilasesinduse infominutid - ruum B203

12.15-12.45 erialade infotunnid      

      lennuliiklusteenindus - ruum A202

      lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine - ruum C106

      õhusõiduki juhtimine - ruum A102

      lennundusettevõtte käitamine - ruum C102

      õhusõiduki ehitus ja hooldus - ruum C105

12.45 kogunemine, bussisõit Eesti Lennundusmuuseumi

13.00-14.00 Eesti Lennundusmuuseumi külastus (Veskiorg, Lange, Haaslava vald) 

14.00 väljub buss Eesti Lennundusmuuseumist Vanemuise teatri alumisse parklasse