5. ja 6. novembril toimub institutsionaalse akrediteerimise komisjoni hindamiskülastus

Eesti Lennuakadeemia on läbimas institutsionaalse akrediteerimise protsessi ning 5. ja 6. novembril 2013 toimub akadeemias akrediteerimiskomisjoni hindamiskülastus. 

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus annab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hinnangu kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. 

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Akrediteerimisprotsessi senise käigu tulemusena on valminud eneseanalüüsi aruanne, mis sisaldab akadeemia tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi hindamisvaldkondade ja alavaldkondade lõikes. Institutsionaalse akrediteerimise hindamisvaldkondadeks on organisatsiooni juhtimine ja toimimine, õppetegevus, teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus ja ühiskonna teenimine.

  • EKKA kehtestatud institutsionaalse akrediteerimise tingimuste ja korraga saab tutvuda siin.  

Institutsionaalse akrediteerimise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja  kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis, teavitada huvigruppe kõrgkooli põhitegevuste tulemustest ning suurendada Eesti kõrghariduse usaldusväärsust ja konkurentsivõimet.