7. juunil EAS-ELA II seminar

EASi ja ELA seminaride sarjas "Eesti ettevõtete võimalused lennundus- ja kosmosesektori rahvusvahelistel hangetel osalemisel" toimub juunis II SEMINAR „Koostöövõimalused lennundussektori tootjatega, hankevoorud, vastavusnõuded hankijatele"

Eestis on algatatud mitmeid kosmose- ja lennundustööstuse arendamisele suunatud initsiatiive. Üheks olulisemaks neist on siiani olnud vastuostukohustuste kehtestamine. Samal ajal on Eestist saanud Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) koostööriik, tosinal Eesti ettevõttel ja T&A asutusel on lepingud ESA-ga, Eesti T&A asutused ja ettevõtted osalevad mitmetes Euroopa Komisjoni kosmoseprojektides. 

Samas on ilmnenud ka mitmed kitsaskohad – näiteks sageli ei tooda Eesti ettevõtted tooteid, mida taolistel suurfirmadel tarvis oleks, või ei suudeta neid valmistada piisavas koguses. Vaid väga vähesed kosmose- ja lennundustööstusest huvitatud ettevõtted suudavad täna tekitada suurtes Euroopa kosmose- ja lennundustööstuse kontsernides reaalset huvi oma toodangu või tootmispotentsiaali vastu. 

See tuleneb asjaolust, et eduks ei piisa vaid tootest ning standardite järgimisest – toote või hea idee kõrval on väga oluline ka reaalne võimekus midagi pikaajaliselt ja garanteeritud tasemega teha (sh administratiivne võimekus). Tunduvalt lihtsam on huvi tekitada väiksemates kosmose- ja lennundustööstuse ettevõtetes, kus on märgatavalt vähem erinevaid protseduure.

Käesolevaga on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus algatanud initsiatiivi Eesti kosmose- ja lennundustööstuse arendamiseks (LOE LISAKS). Lennundussektori trendid loovad Eesti ettevõtete jaoks mitmeid uusi ärivõimalusi peamiselt läbi sisenemisbarjääride alandamise. Kuna sektoris valitsevad majanduslikud jõud soosivad tootmise ja tootearenduse jaotumist erinevate globaalselt jaotunud partnerite vahel ning suureneb spetsialiseerumine, siis lihtsustub edaspidi ka Eesti ettevõtete sisenemine väärtusahelatesse."

Täpsem päevakava ja registreerumine enne 4. juunit kell 15.00 EASi koduleheküljel.

Seminari otseülekannet on võimalik vaadata siit: http://video.catacom.eu/.